Onderstaand heb ik kort samengevat wat er wijzigt in het recht op partneralimentatie als het wetsvoorstel van VVD, PvdA en D66 aangenomen wordt:

Wat gaat er veranderen?

  • recht op partneralimentatie voor de helft van het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van 5 jaar;
  • geen partneralimentatie indien huwelijk korter dan 3 jaar was;
  • geen beĆ«indiging van partneralimentatie wanneer ex nieuwe partner krijgt;
  • hoogte gebaseerd op de oorspronkelijke uitgangspositie van de ex, niet meer op basis van behoud zelfde welvaartsniveau;
  • bedrag daalt geleidelijk, omdat het niet meer wordt aangepast aan de inflatie.

Wanneer toch langer recht op partneralimentatie?

    • als je langer dan 15 jaar getrouwd bent en niet langer dan 10 jaar voor je AOW zit;
    • als de vrouw of man thuisbleef om voor de kinderen te zorgen, recht op partneralimentatie tot het jongste kind twaalf is.

Er komt waarschijnlijk geen overgangsregeling omdat, mede gelet op het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en de rechtszekerheid, initiatiefnemers menen dat zij bestaande rechten moeten respecteren.

[x_share title=”Deel deze blog” facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true” linkedin=”true”]