De kogel is door de kerk, op 21 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met een nieuwe wet omtrent partneralimentatie die per 2020 van kracht gaat. De duur van de partneralimentatie wordt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Daarop zijn 3 uitzonderingen:
• Als je langer dan 15 jaar getrouwd bent en minder dan 10 jaar voor je AOW-leeftijd zit, geldt een maximale alimentatieduur van 10 jaar;
• Als je langer dan 15 jaar getrouwd bent en ouder dan 50 jaar bent, geldt een maximale alimentatieduur van 10 jaar. Deze extra maatregel vervalt in 2027.
• Als je kinderen hebt onder de 12 jaar heb je recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is. De partneralimentatie stopt als het jongste kind twaalf jaar oud wordt.
De invoering van de nieuwe wet heeft geen gevolgen voor bestaande alimentatieafspraken.

Wilt u met uw partner goede afspraken maken over alimentatie? Contacteer mij dan voor een kennismakingsgesprek op het kantoor in Utrecht.