In een scheiding zijn er verschillende belangrijke data, onderstaand opgesomd:

Splitsing financiële huishouding: Dat is het moment vanaf wanneer ieder het eigen salaris behoudt en de eigen (woon)lasten betaalt en de betaling van kinder- en partneralimentatie start. Meestal vindt dat plaats met ingang van datum dat een van beiden verhuist naar een andere woning.

Ontbinding fiscaal partnerschap: Wanneer het echtscheidingsverzoek is ingediend (paar dagen na ondertekening convenant) én je niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat, is het fiscaal partnerschap van gehuwden ontbonden. Bij samenlevers is de enige voorwaarde dat je niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat. Vanaf dan kun je indien je daarvoor in aanmerking komt, toeslagen aanvragen zoals het kindgebonden budget, omdat je na ontbinding van het fiscaal partnerschap geen toeslagpartner meer hebt. Je mag er in dat boekjaar nog wel voor kiezen om als zijnde fiscaal partners aangifte te doen voor het gehele boekjaar, ook al is het fiscaal partnerschap in dat jaar ergens ontbonden.

Wettelijke peildatum: Dat is de datum van indienen verzoekschrift en is een paar dagen na datum ondertekening convenant, vanaf dan kun je niets meer van elkaar vorderen, een schenking of nalatenschap hoef je daarna dan dus ook niet meer met de ander te verdelen.

Peildatum verdeling vermogen: Je spreekt onderling af om bepaalde onderdelen of het gehele vermogen met een specifieke peildatum te verdelen. Dit kan afwijken van de wettelijke peildatum, omdat de woning of andere vermogensonderdelen bijvoorbeeld al eerder onderling wordt verdeeld.

Datum verdelingsakte: Dat is het moment dat de woning aan een van beiden wordt overgedragen bij de notaris waardoor de een 100% eigenaar wordt van de woning en de ander wordt ontslagen uit hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek. De verdelingsakte van een woning kan pas plaatsvinden na datum definitieve scheiding.

Definitieve scheidingsdatum: Wanneer de beschikking van De Rechtbank wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, ben je officieel gescheiden. Vanaf die datum (je krijgt daar een schrijven van de Gemeente van) kan de eigendomsoverdracht (leveringsakte) van een nieuwe woning plaatsvinden bij de notaris.

Datum leveringsakte: Dat is de datum van overdracht van een eventueel nieuw aangeschafte woning door een van beiden. De levering van een nieuwe woning kan pas plaatsvinden na datum verdelingsakte en na datum definitieve scheiding.