Echtscheidingsmediation

Bij mediation zit je samen aan tafel, deel je de kosten en kom je in onderling overleg tot een duurzaam plan voor de lange termijn. Dat is het grootste verschil met een advocaat, waar je tegenover elkaar staat, dubbele kosten hebt en het traject vaak lang duurt.

Echtscheidingsmediation, samen scheiden op een goede manier

Mediation bij een echtscheiding helpt u en de andere partij bij het samen in goed onderling overleg uit elkaar te gaan. Ik breng de communicatie weer op gang, begeleid de gesprekken en bewaak het proces en zorg ervoor dat er afspraken gemaakt worden waar u beiden achter kunt staan.

Wensen, belangen en emoties

Bij echtscheidingsmediation gaat het naast de praktische zaken om de wensen, belangen en emoties van partijen. De mediator begeleidt op professionele wijze de gesprekken van partijen en daaruit voortvloeiende onderhandelingen, om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen.

Belangrijke uitgangspunten mediation

 • deelname aan echtscheidingsmediation is vrijwillig
 • partijen zijn bereid om te proberen er samen uit te komen
 • begeleiding door onpartijdige en onafhankelijke bemiddelaar
 • alles wat tijdens mediation besproken wordt is vertrouwelijk

Mediation bij een echtscheiding is ook geschikt

 • als u met uw ex-partner al tot goede afspraken bent gekomen en de scheiding alleen nog maar geformaliseerd hoeft te worden
 • als u samen met uw ex-partner een nieuwe zorgverdeling voor de kinderen wilt afspreken
 • als er een (nieuwe) alimentatieberekening gemaakt moet worden
 • als er wijzigingen in uw leven hebben plaatsgevonden waardoor het huidige ouderschapsplan of convenant niet meer voldoet
 • als u een conflict heeft met uw ex-partner wat u samen wilt oplossen zonder ieder een eigen advocaat in de arm te hoeven nemen

Belangrijkste voordelen echtscheidingsmediation

Mediation heeft tal van voordelen ten opzichte van rechtspraak. Mediation is vooral geschikt wanneer het van belang is dat de relatie tussen partijen na het conflict behouden wordt.

 • Er zijn na afloop geen verliezers omdat het om een gezamenlijke oplossing gaat
 • Er is ruimte voor creatieve oplossingen, de gemaakte afspraken zullen maatwerk opleveren
 • Bemiddeling helpt bij de overgang van ex-partners naar collega-ouders
 • Bemiddeling voorkomt dat conflicten tussen partners verder oplopen, dat is in ieders belang, ook in dat van de kinderen
 • U krijgt informatie over de wetten en regels die van belang zijn
 • De gesprekken zijn informeel en vertrouwelijk en vinden in een open en veilige sfeer plaats
 • De mediation kosten zijn lager en de procedure gaat sneller dan als er advocaten ingeschakeld worden
 • Afspraken die in gezamenlijk overleg zijn gemaakt zullen na de scheiding beter worden nageleefd
 • Het hele bemiddelingsproces vindt plaats onder de deskundige begeleiding van een mediator
 • U kunt zelf, samen met uw partner, besluiten hoe u het geregeld wilt hebben na de scheiding. De rechter beslist niet over de gevolgen van uw scheiding