Komt u in aanmerking voor subsidie?

Indien uw verzamelinkomen (te vinden achterop uw definitieve aanslag inkomstenbelasting) van 2 jaar geleden, lager is dan € 38.600 p.p. (met kinderen) of 26.900,- p.p. (zonder kinderen) en uw box 3-vermogen is lager dan € 30.360,- p.p. komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wat betekent dat uw eigen bijdrage door de Raad voor Rechtsbijstand wordt vastgesteld op tussen € 53,- en € 145,50 voor het gehele traject incl. alle bijkomende kosten. Mocht maar een van u, hiervoor in aanmerking komen, dan geldt voor de andere partij de onderstaand genoemde reguliere prijs.

Vast tarief

Als jullie niet voor subsidie in aanmerking komen, weet je van tevoren precies waar je aan toe bent omdat ik werk met vaste tarieven, zie onderstaand schema. Mocht er meer tijd nodig zijn om het traject af te ronden, dan de gespreksuren die vermeld staan in het overzicht, dan wordt dat doorberekend op basis van mijn uurtarief (in mobiele versie van de website dient telefoon kwartslag gedraaid te worden om hele schema te zien)

gehuwd met kind(eren) gehuwd zonder kind(eren) ongehuwd met kind(eren) ongehuwd zonder kind(eren)
  max 8 gespreksuren max 6 gespreksuren max 8 gespreksuren max 6 gespreksuren
huur- of koopwoning, loondienst en
geen complex vermogen (bezittingen/schulden)
€ 1.750 p.p. € 1.550 p.p. € 1.450 p.p. € 1.150 p.p.
  max 11 gespreksuren max 9 gespreksuren max 11 gespreksuren max 9 gespreksuren
huwelijksvoorwaarden of eigen onderneming of complexe vermogens-afwikkeling € 2.150 p.p. € 1.950 p.p. € 1.850 p.p. € 1.550 p.p.

Medation tarieven zijn incl.:

 

 • Kosteloos intakegesprek
 • Mediation gesprekken max. aantal uren volgens schema
 • Voorbereiding gesprekken en terug koppeling per mail
 • Controleren ouderschapsplan (doorpartijen zelf opgesteld)
 • Bestuderen huwelijksvoorwaarden of samenlevingscontract (indien van toepassing)
 • Vermogensoverzicht opstellen incl. alle correcties
 • Opstellen compleet convenant incl. alle correcties
 • Alimentatie berekening voor kinder- e/o partneralimentatie incl. uitgebreide schriftelijke toelichting (incl.extra variant indien nodig)
 • Indienen echtscheidingsverzoek bij rechtbank door advocaat (indien gehuwd)
 • Rechtbankkosten(griffierecht, indien gehuwd) Prijzen excl.:
  Gespreksuren boven aantal genoemde uren in schema €185,-p/uur
  Derde variant berekening kinder- e/o partner alimentatie € 55,-p/variant
  (Her)berekening in kinder- e/o partneralimentatie na afloop mediation traject €395,-p/
 • Fiscale check van convenant en vermogensverdeling berekening €300,-

LET OP: wellicht komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan
€ 26.900,- (zonder kinderen) of € 38.600,- (met kinderen). Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 30.846,- p.p. De toetsing van dit inkomen en vermogen wordt gedaan op basis van uw verzamelinkomen op uw belastingaangifte van
2 jaar geleden. Indien het resultaat van de scheiding hoger is dan € 15.423,- kan de voorlopig verleende toevoeging weer worden ingetrokken. In dat geval zullen de reguliere kosten alsnog aan u worden doorberekend volgens deze kostenopgave.

o Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% btw.
o Facturatie van pakketprijs vindt plaats bij opdrachtverstrekking (=ondertekening mediationovereenkomst), evt.

meerkosten worden aan het einde van het traject gefactureerd.
o Indien er in de nieuwe situatie sprake is van partneralimentatie, is het mogelijk om van de aftrekpost ‘kosten

gemaakt ter verkrijging van partneralimentatie’ gebruik te maken.
o Alle facturen dienen te zijn betaald voordat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend (mbt gehuwden).