De kosten voor mediation

U kiest voor mediation omdat u op een goede manier uit elkaar wilt gaan. Wanneer u kiest voor een mediator in plaats van een echtscheidingsadvocaat heeft dat als bijkomend voordeel dat u geen twee advocaten nodig heeft maar slechts één mediator. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten. Verder regelt een mediatior uw hele scheiding van A tot Z net als een echtscheidingsadvocaat. Als u in aanmerking komt voor subsidie dan betaalt u tussen de € 54 en € 147,50 voor het hele traject, de rest wordt dan betaald door de overheid. De aanvraag hiervoor wordt door mij gedaan, u hoeft niets te doen. Als u teveel verdient om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een vast all-in tarief vanaf € 1.050,- incl. btw. 

Mediation tegen een vast tarief

Ik werk met een vast all-in tarief zodat je van tevoren volledige duidelijkheid hebt over de kosten. In dat tarief is alles inbegrepen. Onderstaand een opsomming van wat dat allemaal is:

• Kosteloos intakegesprek
• Alle mediation gesprekken
• Voorbereiding en terugkoppeling
• Controleren ouderschapsplan
• Alimentatieberekening voor kinder- en partneralimentatie
• Vermogensoverzicht incl. alle correcties
• Opstellen compleet convenant incl. alle correcties
• Alle advocaatkosten (indienen echtscheidingsverzoek)
• Alle Rechtbankkosten (griffierecht)

De overheid draagt bij aan uw kosten

Wellicht komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (de overheid betaalt dan bijna alle kosten). Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan € 26.900,- (zonder kinderen) of € 38.600,- (met kinderen). Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 30.360,- p.p. De toetsing van dit inkomen en vermogen wordt gedaan op basis van uw verzamelinkomen op uw belastingaangifte van 2 jaar geleden. Ik verzorg de gehele aanvraag, u hoeft niets te doen.

Kosten fiscaal aftrekbaar

Aan het einde van het traject wordt bekeken of er posten zijn die in aanmerking komen voor aftrek op de inkomstenbelasting. Als er partneralimentatie wordt overeengekomen is dat sowieso het geval.