“Recent onderzoek laat zien dat kinderen hulp nodig hebben bij de zogeheten ‘executieve functies’, de hersenfuncties die ondermeer verantwoordelijk zijn voor zaken als plannen en vooruitkijken”

Nieuwe situatie na scheiding

Kinderen van gescheiden ouders kunnen af en toe wel eens wat hulp gebruiken om te wennen aan de nieuw ontstane situatie. Voor kinderen verandert er bij scheiding natuurlijk ook veel, vooral in het wekelijkse rooster, tijdens de feestdagen en bij andere speciale gebeurtenissen. Het is belangrijk om met de kinderen goed te praten over wanneer en op welke dagen ze één van de ouders zullen zien, maar alleen praten is voor sommige kinderen niet helder genoeg. Een handig hulpmiddel voor kinderen is een duidelijk week- en maandoverzicht dat ze samen met de ouders kunnen invullen.

“Executieve functies omvatten onder meer het vermogen om effectief plannen te maken en om te gaan met verandering

Waar ben ik?

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar, waarvan de ouders uit elkaar zijn, kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de kalender die via de website www.waarbenikkalender.nl te bestellen is. De kalender helpt kinderen vooruit te kijken en meer inzicht te krijgen in toekomstige activiteiten. De ‘waarbenikkalender’ is mooi op te maken door leuke stickertjes en pictogrammen. Samen met de ouders kunnen kinderen de kalender samenstellen om zo beter inzicht krijgen in het eigen rooster en de dagen waarop ze bij één van beide ouders verblijven. Dat geeft rust en duidelijkheid. De kalender is mooi afgestemd op de 2-wekelijkse zorgcyclus van beide ouders. Op elk gewenst moment van de dag, bij het ontbijt of tijdens het avondeten kan gekeken worden wat er die week op het programma staat. Het handige van de kalender is dat de week waarin geleefd wordt en de week die er direct op volgt boven elkaar hangen.

“Naarmate kinderen ouder worden, ontwikkelen executieve functies zich en kunnen kinderen hun gedrag beter en zelfstandiger sturen”

Samen kalender maken

Het invullen van de kalender gebeurt dus met de ouders. En als ouders dat regelmatig met ze doen, krijgen de kinderen vanzelf wat meer inzicht in de tijd en activiteiten die komen gaan. Vooral de feestdagen, sinterklaas of verjaardagen of al die andere dagen waar kinderen zich op kunnen verheugen krijgen als vanzelfsprekend een eigen plekje op de kalender. Zo krijgen kinderen spelenderwijs wat meer rust, structuur en duidelijkheid. Gebleken is dat kinderen het hartstikke leuk vinden om op deze creatieve manier met hun rooster en tijdsindeling bezig te zijn.

Bronnen: www.waarbenikkalender.nl en psychologie magazine