De huidige regeling rondom kinderalimentatie wordt gelukkig onder de loep genomen. De huidige draagkrachtberekening voor gescheiden ouders was altijd al een ondoorzichtige toverformule, dus het vereenvoudigen van de berekening wordt door alle partijen met gejuich ontvangen. Veel ex-partners ergeren zich al jaren aan de soms onbegrijpelijke rekensom die uit de hoge hoed van sommige mediators, advocaten of rechters werd getoverd. Navraag bij andere ‘rekenmeesters’ leidde soms ook nog tot heel andere bedragen.

Huidige berekeningsmethodiek

Hoe het alimentatiebedrag bepaald wordt staat nu niet in de wet. Het is, bij conflicten die hierdoor ontstaan, aan rechters om exact te bepalen wie wat gaat betalen. Als leidraad hiervoor gelden de Trema-normen die in het Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht worden samengesteld op basis van informatie van het budgetinstituut Nibud. Door het grote aantal variabelen die in de berekening worden opgenomen is de uiteindelijke uitkomst zeer ondoorzichtig. En het is koren op de molen van vele echtscheidingsadvocaten, die de interpretatie van rechters over draagkracht en woonlasten vaak aanvechten. De berekening is nu te veel gebaseerd op allerlei details omtrent de financiële situatie van beide ouders. Dat dit moet veranderen is inmiddels duidelijk bij vele partijen, inclusief de Tweede Kamer.

Toekomstige situatie

In plaats van tientallen variabelen zal de toekomstige berekening vooral gebaseerd zijn op de vraag welke partner de zorg voor de kinderen in de praktijk heeft. Oftewel, waar verblijven de kinderen het meest en welke ouder maakt verhoudingsgewijs de meeste kosten. De draagkrachtberekening wordt hiermee gebaseerd op het aantal nachten dat het kind bij de ouder verblijft. In de praktijk betekent dit dat de berekening meer los komt te staan van de woonlasten. In de huidige situatie is het nog zo dat als een ouder in een duurder huis gaat wonen, zijn of haar draagkracht met betrekking tot de alimentatie daardoor vermindert, en dus leidt tot een lagere alimentatiebetaling. Dat zal in de nieuwe situatie niet meer mogelijk zijn. Het nieuwe wetsvoorstel houdt ook in dat er geen verandering optreedt als een van de ouders gaat samenwonen met een nieuwe partner. Tegenwoordig verhullen ex-partners soms dat ze met een nieuwe partner zijn gaansamenwonen omdat dat gevolgen heeft voor de draagkrachtberekening. In het nieuwe plan is ook een aanleverplicht opgenomen voor inkomensgegevens, iets wat in de huidige situatie nog steeds niet goed is geregeld. Dat betekent dat als er geweigerd wordt om financiële gegevens aan te leveren er gestraft wordt door uit te gaan van de hoogste schalen. Als laatste punt, dat nu al bekend is, zal er een minimum bedrag aan kinderalimentatie worden vastgesteld, maar het is nog niet duidelijk of dat op basis van inkomen wordt gedaan of juist ongeacht het inkomen.

De huidige draagkrachtberekening wordt door veel ouders als onredelijk ervaren. Met het nieuwe wetsvoorstel, dat al in 2012 van kracht kan worden, probeert de overheid de ondoorzichtige berekening van lasten voor beide ex-partners te verduidelijken zodat ze beter weten waar ze aan toe zijn. Aan het wetsvoorstel zal nog een periode van extra consultatie met experts vooraf gaan. In plaats van een ondoorzichtige interpretatie van de rechtelijke macht heeft de wetgevende macht eindelijk de handschoen opgenomen omhelderheid te scheppen.