Kinderen die te maken hebben met een echtscheiding kunnen veel baat hebben bij contact met lotgenoten van dezelfde leeftijd. Sommigen praten in zo’n situatie bijvoorbeeld gemakkelijker over hun gevoel dan thuis. Ook is het heel waardevol dat ze een duidelijke plek en een vast moment hebben, waarop ze over hun emoties kunnen praten.

Beter verwerken

Onder begeleiding van een (gecertificeerd) professional kan uw kind, bijvoorbeeld aan de hand van een spel of met creatieve werkvormen, leren omgaan met zijn situatie, die soms verwarrend is. Daarnaast leert het zijn eigen gevoelens beter begrijpen en ermee omgaan. Op die manier kan uw kind de scheiding beter leren verwerken.

Terugkoppeling

Voor deze kinderen bied ik een speciaal programma aan, genaamd KIES (Kind In Echtscheiding Situatie). Zij komen hierbij viermaal drie kwartier tot een uur bij elkaar, met lotgenoten van ongeveer hun eigen leeftijd. Na deze gezamenlijke sessies krijgt u als ouders terugkoppeling over wat wij hebben opgemerkt over uw kind.

Minder nadelige gevolgen

Uit uitvoerig wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat dit programma effectief is. Kinderen die hebben deelgenomen aan dit programma ondervinden minder nadelige gevolgen van de scheiding. Deze kunnen aan de orde zijn op het moment van de scheiding zelf, maar ook pas na enkele jaren of zelfs op latere leeftijd. Goede begeleiding rond het moment van de scheiding is daarom erg belangrijk.

Gecertificeerd coach

Het programma KIES wordt erkend door onder andere het Nederlands Jeugd Instituut en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Als gecertificeerd KIES-begeleider bied ik dit programma aan, samen met een KIES coach die zich hiermee fulltime bezighoudt. U bent er dus van verzekerd dat uw kind in de juiste handen is en de meest professionele begeleiding krijgt, waarvan het resultaat wetenschappelijk is aangetoond.

U kunt bij uw verzekeraar informeren of deze begeleiding wordt vergoed.

Wilt u meer lezen over deze methode? www.kiesvoorhetkind.nl

Belt of mailt u gerust voor meer informatie over deze begeleiding.